Kênh báo chí

Khám phá 4 sự thật cần biết về khu vực nông thôn

Chiếm khoảng 68% trong số 90 triệu dân, người tiêu dùng nông thôn đang có những bước phát triển nhảy vọt. Khi nền kinh tế quốc dân tiếp tục tăng trưởng và triển vọng của thị trường tiêu dùng nhanh (FMCG) cho thấy những dấu hiệu khả quan, thì sự quan tâm của các doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp đa quốc gia dành cho người tiêu dùng nông thôn Việt Nam ngày càng tăng. Với dân số khổng lồ cùng với sự thịnh vượng ngày càng rõ ràng hơn, vùng nông thôn Việt Nam thực sự là thị trường hấp dẫn vì người tiêu dùng ở đây đang có mức thu nhập tăng nhanh và họ cũng có khuynh hướng nâng cao lối sống hiện tại của mình.

Giải mã người tiêu dùng nông thôn Việt Nam : Cơ hội nào cho doanh nghiệp ?

Là một trong những thị trường lớn nhất và tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Á, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong các năm tới là hết sức khả quan. Dự đoán tăng trưởng GDP trung bình của cả nước từ năm 2014 đến năm 2018 đạt 5.4%, xuất khẩu chạm mốc 20%, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài cũng rất hứa hẹn khi nhiều nhà sản xuất và đầu tư quốc tế bị thu hút bởi lao động chi phí thấp và thị trường nội địa lớn .